Dirk Veulemans - Componist
NED | ENG

1/2  Promo CD met bijdragen KriKri festival 2002
 

2/2  Promo CD met bijdragen KriKri festival 2005
 

Kri Kri

Bron: KriKri

Krikri zoekt mogelijkheden om het hedendaags poëtische naar voren te brengen op een manier die relevant is voor de 21ste eeuw. Het gaat niet alleen om een serie internationale festivals, maar ook om uiteenlopende performances, acties en workshops. De naam krikri is afgeleid van de gris-gris van dichter Antonin Artaud (gris-gris is een benaming voor een soort beschermende talisman) en kr is een i speels kr zijn i.

Spelen met polypoëzie

Met de benaming polypoëzie wordt letterlijk poëzie met veel mogelijkheden bedoeld. Poëzie die gebruik maakt van alle mogelijke talige uitingen (dus niet alleen woorden), die eventueel op een zinvolle manier (multi)media en performancekunst benut, die ook de tradities van niet-westerse wereldculturen onderkent en die niet noodzakelijk gebonden is aan het fenomeen boek.

In wezen gaat het dus gewoon om poëzie, maar de term polypoëzie is zinvol in een sociale context waarin poëzie vaak veel te eng wordt bezien als een artistieke uiting die bestaat uit neergeschreven woorden in een 24-regelige structuur die soms ook op een vervelende of juist overtheatrale manier worden voorgedragen. De meeste bepalingen voor poëziewedstrijden, -publicaties, -lessen enzovoort houden dit cliché hardnekkig in stand, waardoor het erg rijke veelvoud aan andere mogelijkheden opzij wordt geschoven, zelfs zo ver opzij dat velen zijn bestaan niet eens vermoeden. Zo ontbreekt er ook een referentiekader wat deze schat aan poëzievormen betreft.

Gelukkig zijn er ook een aantal initiatieven in de Lage Landen die deze norm naar de prullenmand verwijzen: er komen wel degelijk poetryslams, podiumpoëzie en dergelijke aan bod. Het volstaat echter om een blik te werpen op wat er de voorbije vijftig jaar in de westerse poëziegeschiedenis gebeurde, om te beseffen dat dit weinig vernieuwend is, laat staan dat powerpointpoëzie of poëzie die uitgeprint wordt voor de bezoekers als revolutionair kan worden bestempeld.

Licht werpen

Bij Krikri gaat het trouwens ook niet om een revolutie: in veel gevallen doen we niets meer dan licht werpen op datgene wat er al (lang) bestaat. Al gebeurt dat vaak buiten de kleine scène die zichzelf "de poëzie" noemt.

KriKri is Jelle Meander, Helen White, Maja Jantar.

Samenwerken met KriKri

Het was vijf maal een verrijkende ervaring met een buitengewoon open minded gezelschap te kunnen samen werken tijdens de KriKri-festivals. Het verzorgen van geluid / muziek / stem van de uitgenodigde artiesten en daaraan door spatialisatie ook een ruimtelijke component toevoegen, was een uitdagende opdracht waar ik tegelijk erg van genoten heb.

Compositie-opdracht

Ik heb op deze festivals enkele keren werk van mezelf mogen voorstellen en voor het 4de festival in 2004 heeft KriKri me gevraagd een compositie te maken. Dit is "Spreken in tongen" geworden. Elders op deze site meer informatie over dit alles.

laatste update: 2021.04.24


Gerelateerde pagina's
  Renga (remix)
  Spreken in tongen
  Artikulationsorgane
  Elektromechanisch middenrif

Alle rechten voorbehouden