Dirk Veulemans - Componist
NED | ENG

1/7  Voorstelling 2009 De Centrale - Gent.
(foto: K.B.)

2/7  Voorstelling 2009 De Centrale - Gent.
(foto: K.B.)

3/7  Voorstelling 2009 De Centrale - Gent.
(foto: K.B.)

4/7  Voorstelling 2009 De Centrale - Gent.
(foto: K.B.)

5/7  Voorstelling 2009 De Centrale - Gent.
(foto: K.B.)

6/7  Voorstelling 2009 De Centrale - Gent.
(foto: K.B.)

7/7  Voorstelling 2009 De Centrale - Gent.
(foto: K.B.)

Medea

In "MEDEA" omringt In-Vitro de figuur van Medea met twee andere vrouwen, die als "alter ego's" mee haar getormenteerde psyche en handelen bepalen. De min of voedster, vertolkt door de mezzo-sopraan, en de dochter van Kreon, Creusa, wordt gebracht door de danseres. Daarmee zijn ook de drie (archetypische) leeftijden vertegenwoordigd: de jonge dochter, de volwassen Medea en de oude min, maar ook groei, hoogtepunt en ondergang of geboorte, leven en dood. De levensfasen van Medea, want ook Medea was ooit bruid, baarde kinderen en nam afscheid van het leven.

Archetypes en Vruchtbaarheidsriten

De dans, gebracht door Karolina Wolkowiecka, staat voor de niet geperverteerde jeugd en de vruchtbaarheidsrite. De volwassen Medea, Emilie De Roo, reciteert uit het werk van H. Müller. De mezzo-sopraan Inez Carsauw, de beminnelijke dood, vertolkt a capella liederen van G. Mahler.

De mannen

De mannen zijn in deze wereld afwezig, of althans zonder grote rol; zanger, 3 gitaristen en drummer van een grungy rock band. Als mannen onder elkaar nemen zij Jason op in hun midden. Als apocalyptische ruiters kondigen zij met muzikaal geweld het einde aan.

De hedendaagse verstedelijkte wereld

In-Vitro confronteert de antieke wereld, de psyche van Medea, met de hedendaagse samenleving, daags voor de ondergang. De wereld van de natuur, van de moedergodin, het matriarchaat geconfronteerd met deze van de technologie, het paradijs met de verbrande aarde. Een octofonische geluidscompositie van Dirk Veulemans zorgt voor deze confrontatie waarbij de meest banale geluiden ontwikkelen tot een suggestieve sfeer. Hoe verhoudt zich onze huidige Westerse beschaving t.o.v. onze moedercultuur(-en), en ook t.o.v. andere wereldculturen ?

Geen hoop

Maar ook de psyche van het individu vs. een controlerende samenleving, want uiteindelijk zijn Medea's wanhoopsdaden, daden van verzet. Medea weigert zich neer te leggen bij Jasons keuze voor maatschappelijk aanzien en macht. Intuitie, gekrenkte trots en jaloezie vs. de ratio van het politieke huwelijk tussen Jason en Creusa. Identiteit vs. uniformiteit. Medea is het verhaal waaruit geen hoop spreekt.

(Bron tekst: In-Vitro)

Opvoeringen

Medea werd op 16 sept 2009 gecreëerd in de Gentse Centrale en kende ook opvoeringen in Antwerpen (Theater Troubleyn), Keulen (Festival Globalise Cologne) en Berlijn.

Elektroakoestische Muziek

In Medea was de muziek heel erg aanwezig. Er was de hard-rockgroep. Er was de operazangeres. En er was de elektroakoestische compositie samen met een soundscape die deze theatercreatie omhulde. Deze elektroakoestische component werd in 8 kanalen surround weergegeven. Het is een uitdaging geweest om deze diversiteit te verenigen, maar dat is goed gelukt. De compositie is nadien herwerkt om zonder de visuele input van het theater te kunnen beluisteren.

laatste update: 2021.04.27


Gerelateerde pagina's
  Medea (concertversie)
  In Vitro

Alle rechten voorbehouden