Dirk Veulemans - Componist

NED | ENG

1/1  Bewerkte foto van drie zelfgebouwde hommels en een dulcimer
 

Het insect

"Hommel" of "dikke bij" of soms zelfs "wesp". Steeds minder mensen weten nog iets over dit vreedzame insect dat in een nest onder de grond leeft en daar met enkele honderden een volk vormt. Het individuele dier is daar als het ware een atoom, deel uitmakend van een cluster. Zonder het omhullende volk is dit individu zelfs niet in staat in leven te blijven. Is de Hommel het dier, of is het hommelvolk, de zwerm, een samengesteld dier?

Metafoor

Een bizarre metafoor. Door zijn zwermachtige groepsvoorkomen verwijst dit vredige trage insect naar onze toekomst waar voor het individuele gedrag nog weinig ruimte zal zijn. De mens zal aan zijn groepsgeaardheid nog slechts kunnen ontsnappen via de virtualiteit. Ontsnappen aan de massahysterie om individueel te willen zijn. De inbeelding zal gecultiveerd worden en een uitweg bieden voor onze onmogelijke verlangens. De realiteit zal vervangen worden door de virtualiteit. Het sociale weefsel zal twee componenten kennen: real en virtual. Anderzijds verwijst de hommel naar het rurale, het idyllische buitenleven. Zijn wij bezig met daarvan afscheid te nemen?

De compositie

Als toevalligheid kennen we in de Vlaamse volksmuziek een snaarinstrument dat "Hommel" genoemd wordt en dat begin 20ste eeuw erg populair was. Deze muziek is dan ook tot stand gekomen met uitsluitend klankmateriaal dat uit een opname van de virtuoze hommelspeler Guido Piccard gewonnen werd. Gedeeltes uit de klankopname werden met mijn toen pas aangekochte Capybara geluidscomputer, vermalen tot klankpartikels van enkele milliseconden lang die op elektronische wijze als een zwerm - ziedaar de metafoor - werden gesuperponeerd. Daardoor onstaat op een additieve wijze een nieuw klankspectrum dat nog verder werd bijgestuurd door gebruik te maken van oscillerende digitale filters met een zeer steile flank.

Verder is deze compositie uitgevoerd in acht kanalen die door de ruimtelijke spreiding het zwermkarakter nog versterken.

Hommage

Omdat deze compositie gemaakt werd als hommage voor het 25 jarig bestaan van de Studio voor Experimentele Muziek heb ik twee letters toegevoegd en daarmee de titel lichtjes vervormd tot Hommelage.

31 januari 1998

laatste update: 2021.06.06


Gerelateerde pagina's
  Dubbelconcert 25-50 SEM
  CD - SEM 25
  CD - The weasel is living on the lofts now
  S.E.M.

Alle rechten voorbehouden