Dirk Veulemans - Componist
NED | ENG

1/4  Een oude letterbak
 

2/4  Een oude letterbak
 

3/4  Drukletters
 

4/4  Tendequaar (screenshot)
 

Tekst

Tekst fixeert een idee, een voortbrengsel van een menselijk brein, met letters op een drager. Elk letterteken ervan heeft zijn eigen geschiedenis van de oertijd tot nu. Het ontstaan van een letter is een proces van vele eeuwen geweest. Het is een door het gebruik van mensen gevormd teken. Het is opmerkelijk dat iets abstract als tekens op dezelfde manier als een bijvoorbeeld gebruiksmateriaal door het gebruik vervormd of gevormd wordt. Een schriftteken is daardoor dikwijls, of misschien zelfs meestal, veel interessanter dan de tekst waarin het gevangen zit.

Tendequaar

Het werk Tendequaar bestaat uit een computerprogramma dat in real time een tekst ontleedt. Dus op het moment dat ze ingetikt wordt. De statistische resultaten hiervan worden, eveneens in realtime gebruikt om gelijktijdig een synthetische tekst samen te stellen. Een pseudotekst.

Pseudotekst

Tijdens het uitvoeren van deze compositie wordt steeds meer tekst ingevoerd waardoor er meer informatie vergaard en geanalyseerd wordt waardoor er steeds duidelijker een pseudo-tekst ontstaat. Deze klinkt bij het lezen steeds Nederlandser terwijl de woorden steeds onherkenbaarder worden.

Het oer

In deze compositie verschuift de aandacht van tekst die een semantiek draagt, naar de spelling en finaal naar de lettertekens zelf: de atomaire dragers van menselijke intelligentie. Ze komen uiteindelijk helemaal en alleen op de voorgrond. Door naar de grondvorm terug te gaan komen we in contact met het oer.

Muziek van phonemen

Het geluid dat samen met het beeld door de computer wordt gestuurd volgt een analoge, zij het iets minder strikte evolutie. Het geluid van de ingesproken woorden "letter, woord, zin, syntax, semantiek" wordt ontleed in klanken en fonemen die dan op dezelfde manier als de tekst van begripsdragende geluidsfragmenten tot losstaande klanken evolueren. Niet langer een boodschap dragend, maar als aparte klanken die tot muziek samengevoegd worden. Ook de letter-tik-machine levert met haar geluiden een relevante bijdrage en de bastoon die als een bourdon gaandeweg duidelijker wordt, vervult de rol van drager, van papier. Het was in 1992 overigens best een prestatie voor een computer om zowel het beeld als geluid als live electronics tot de toehoorder te brengen.

Brontekst

De tekst die ingevoerd moet worden om de compositie tot leven te brengen kan eender welke tekst zijn en in eender welke taal geschreven zijn. Enige voorwaarde is dat deze tekst uit de zelfde lettertekens moet bestaan als dewelke op een computer voorhanden zijn. Tijdens de voorstelling van deze compositie werd een tekst ingetypt waarvan ook de inhoud te maken heeft met die van dit werk. Niet de tekst zelf was dus zichtbaar maar wel pseudotekst voortkomend uit zijn stochastische gegevens.

"Het teken"

De ingevoerde tekst komt uit een boek geschreven door Paul Moyaert. Boeiend ook om die tekst te lezen, via de link onderaan, kom je erbij terecht. Bedankt Paul Moyaert voor de toelating om die op deze website te kunnen tonen!

laatste update: 2021.05.19


Gerelateerde pagina's
  Het teken
  S.E.M.
  Videoalbum: ARC

Alle rechten voorbehouden