Dirk Veulemans - Componist
NED | ENG

1/1  Van website In Vitro
 

In Vitro

(Bron: In Vitro)

In Vitro's werk probeert de maatschappelijke en individuele verwarring van de 21ste eeuw weer te geven. De taak van de toeschouwer is zich te laten leiden door zijn emoties en instincten om zich zo weer bewust te worden van het onbewuste. Afstappen van de maatschappelijke doctrines en teruggrijpen naar de kracht en het inzicht van de oorspronkelijke mythes en sprookjes. Dit gezelschap wil de mens niet terug brengen naar de tijd van toen, maar wil een unieke en bijzondere theaterervaring bieden waarin resten uit ons individueel en collectief geheugen opduiken.

symboliek

Figuren en thema's worden als aparte lijnen uitgezet, geïntroduceerd en toegevoegd om later als puzzelstukken te worden geassembleerd tot een geheel. Ook hier schuilt de dramatische ontwikkeling in een superpositie van taal, beeld, klank en techniek. Hierin schuilt de kracht van In Vitro. Naast het literaire aspect en het grote showgehalte wil In Vitro vooral een symbolische sfeer creëren die oproept tot verbeeldend nadenken.

associatief

In Vitro gebruikt beelden die ontstaan uit een gemeenschappelijk erfgoed; beelden die ontspruiten aan een collectief onderbewustzijn. In functie hiervan worden literaire teksten gepresenteerd als pure poëzie of als rauw klankmedium, ontdaan van lineaire betekenis. In Vitro put maar al te graag inspiratie uit de kracht van elementaire thema's en archetypische personages. Dragers van een gelaagde geschiedenis, verscholen in de schaduwzijde van ons 'ik' waarin zich nachtmerries, suïcidale fobieën en hekserij ophouden. Steeds opnieuw trachten Jan Dekeyser en Daphne Kitschen een schets te maken van de menselijke ontwikkeling.

cyclus van leven en dood

De cyclusgedachte van leven en dood is een steeds terugkerende thematiek, ingekleed in dubbele bodems en een fantasierijke beeldtaal. Zowel thematisch als conceptueel wordt elke keer opnieuw gekozen voor een open verhaalstructuur zodat de eigen symbolische invulling van de toeschouwer centraal komt te staan.

Samenwerking

Ik heb In Vitro leren kennen tijdens het muziektheaterproject De Zandman. Het klikte wel en na deze productie heb ik ook Medea van muziek en van een soundscape voorzien. Later is het contact goed gebleven en heb ik nog met Jan Dekeyser samengewerkt.

laatste update: 2021.04.23


Gerelateerde pagina's
  De zandman (concertversie)
  Medea (concertversie)
  De zandman (theater)
  Medea (theater)

Links andere websites
  Website In Vitro Muziektheater

Alle rechten voorbehouden