Dirk Veulemans - Componist
NED | ENG

1/3  KaG - Alvaro Guimarães
 

2/3  KaG - Paulo Alvares, Alvaro Guimarães
 

3/3  KaG (Brazilië) - Alvaro Guimarães, Dieter Schnebel
 

KaG v.z.w.

KaG v.z.w. werd opgericht in het voorjaar van 2003 door Alvaro Guimarães. KaG ontstond uit de noodzaak in een collectief muzikale kunst te maken. Daarom fungeerde KaG als een platform van en voor kunstenaars die op verschillende vlakken werkzaam zijn. Projecten rond hedendaagse muziek groeiden steeds opnieuw vanuit een intrinsieke nood om met kunst een bijdrage te leveren tot een betere wereld en dit met bijzondere aandacht voor de multidisciplinaire, sociale en theoretische aspecten. (Bron: KaG)

Dieter Schnebel

Het woord "kunstarbeidersgezelschap" komt uit de partituur van Maulwerke van Dieter Schnebel. Daarin wordt een werkvorm gesuggereerd die een grote betrokkenheid tot het project inhoudt en een samenwerkingsverband waarbij iedere deelnemer op gelijke voet staat met de andere en zich in deze omstandigheid artistiek volledig kan uiten. Utopia? KaG heeft mooie dingen getoond die in een professionele sfeer ontstaan zijn en volledig getrouw aan het ideaal van de gelijkwaardigheid.

Alvaro Guimarães

Je kan over KaG moeilijk iets zeggen zonder ook iets te vertellen over deze warmhartige en geheel voor de muziek levende Braziliaanse Belg. Een intelligente en muzikale jongen die zeer belezen was en een uitstekende kennis had van de hedendaagse muziekgeschiedenis. Hij studeerde in Sao Paulo muziek en piano en kwam dan naar België om aan de Gentse universiteit te doctoreren. Officieel is dat doctoraat stilgevallen. Zijn echte doctoraat echter is in feite een hele sfeer rond hedendaagse muziek die hij heeft weten te installeren in het Gentse en die sfeer is uitgekristalliseerd in KaG.

Een v.z.w. als kunstwerk

KaG is opzichzelf eerder een kunstwerk geworden dan een organisatie. Zelfs de medewerkers die zich administratief engageerden hadden het gevoel met kunst bezig te zijn. Die sfeer vormde een substraat waar iedere seconde ontvankelijk was voor artistieke impulsen. Het was niet altijd gemakkelijk, maar terugkijkend kunnen we alleen maar besluiten dat het werkte en dat het heel erg de moeite waard was.

In juni 2009 is Alvaro Guimarães overleden op 53-jarige leeftijd. Veel te jong natuurlijk, maar zijn muzikale rijkdom heeft hijzelf kunnen meenemen en tegelijk ook nog voor ons kunnen achterlaten.

Samenwerking

Ik heb veel en intens samengewerkt met KaG. Het Maulwerkeproject mag daarbij wel als kroonstuk vernoemd worden, al zijn er ook nog tal van andere projecten zoals een concert op het Sint-Annaplein, een van de drukste rotondes te Gent, een Stockhausenconcert, een elektronische concertencyclus, Alvaro's Obsessieve verhalen enz. De samenwerking is gestopt toen KaG samen met de oprichter overleed.

laatste update: 2021.04.24


Alle rechten voorbehouden